Trésigniesroute Zemst

Deze fietsroute, gewijd aan korporaal Léon Trésignies, bezorgt je een stille getuigenis van het oorlogsgeweld dat Zemst tijdens de begindagen van WOI teisterde. Het vormt zo de ontbrekende schakel in de herinnering aan de verwoestende impact van de 'Groote Oorlog' in Vlaams-Brabant.

Je kan bij deze fietsroute kiezen uit verschillende afstanden of combinaties maken met andere fietsroutes:

  1. Het volledige traject van 29 km op het grondgebied van Zemst.
    Deze route is volledig bewegwijzerd. Onderweg kom je 30 monumenten tegen die een rol speelden in het oorlogsverhaal van Zemst. Op de informatieborden die erbij zijn geplaatst vind je de uitleg over de gevechten en de gebeurtenissen, de schade die werd opgelopen en de manier waarop ze na WOI werden heropgebouwd. Belangrijke haltes hierbij zijn de militaire begraafplaats in Eppegem, het monument en het graf van korporaal Léon Trésignies.
  2. Het verkorte traject van 11 km richting Grimbergen 
  3. Een verlenging van 13 km met de combinatie van de Trésigniesroute van Grimbergen 
    Hierbij heeft men de keuze om in Grimbergen aan fietsknooppunt 33 aan te sluiten op het gedeelte van de Trésignieroute van Grimbergen. Dit kan zowel met het lange traject van 29 km als met het verkorte traject van 11 km gecombineerd worden.
  4. Een verlenging van 30 km naar Tildonk 
    Op fietsknooppunten 19 en 44 (in Schiplaken/Boortmeerbeek) kan je overgaan op de Dijlelinie fietsroute. Van daar kan je tot in Tildonk fietsen waar je een bezoek kan brengen aan het Belevingscentrum '14-'18

De Trésigniesroute was een initiatief van vzw VVV Toerisme Zemst en werd ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Zemst, Grimbergen en Boortmeerbeek, de heemkundige kring De Semse en de provincie Vlaams-Brabant.

Downloads

Naar top