Stroperspad Zemst-Bos (9 km)

Deze wandeling van 9 km neemt je mee over paden waar in de 18de en 19de eeuw stropers heer en meester waren.

‘Die van Bos’ waren eenvoudige mensen. Afgezien van enkele gegoede pachters waren het meestal dagloners die hard moesten werken. Een koppig en eigenwijs volk maar met een hart voor kwajongensstreken. Het standbeeld van “Guske van Sac” staat symbool voor deze gemeenschap. 
Overdag waren ze werkzaam op de velden van “’t Spilt”, “Den Dries” en de “Meuter” en zochten ze naar sporen van wild. ’s Avonds plaatsten zij hun stroppen en verschalkten hazen en konijnen. Daaraan dankten zij hun reputatie: overdag boer, ’s nachts stroper!
De samenhorigheid van de vrijbuiters was zo sterk dat ‘Bos’ zijn eigen ongeschreven wetten had: “Het wild op het veld, dat wij bewerken, is van ons!”

Downloads

Naar top